Republika e Kosoves

Kamenicë

Procesverbal nga mbledhja e VI-të e Kuvendit Komunal

2022/07/27 - 10:22

Forma e aplikacionit: Procesverbal nga mbledhja e VI-të e Kuvendit Komunal