Republika e Kosoves

Kamenicë

Procesverbali dhe lista e të pranishmëve nga dëgjimi buxhetor i mbajtur nga KPF

2023/09/18 - 1:30

Forma e aplikacionit: Procesverbali dhe lista e të pranishmëve nga dëgjimi buxhetor i mbajtur nga KPF