Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për aprovimin e normave tatimore për vitin 2022

2021/11/17 - 2:54

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për aprovimin e normave tatimore për vitin 2022