Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e palujtshme për vitin 2021

2020/11/20 - 4:02

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për caktimin e normave tatimore për tatimin në pronën e palujtshme për vitin 2021