Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Kosnuts” ShPK

2020/10/14 - 1:54

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për dhënien e pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Kosnuts” ShPK