Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për dhënies së pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Arras Bio” ShPK

2020/10/14 - 1:57

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për dhënies së pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Arras Bio” ShPK