Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për dhënies së pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Kosargo” ShPK

2020/10/14 - 1:56

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për dhënies së pronës së paluajtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë Kompanisë “Kosargo” ShPK