Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim-Vendim për plotësim/ndryshim të vendimit bazë Sh.01, Nr.28053 të datës 02.09.2022 për krijim të kodeve për projektet me participim

2022/09/21 - 10:40

Forma e aplikacionit: Propozim-Vendim për plotësim/ndryshim të vendimit bazë Sh.01, Nr.28053 të datës 02.09.2022 për krijim të kodeve për projektet me participim