Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për rritjen e të hyrave vetanake 2021

2021/10/13 - 11:49

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për rritjen e të hyrave vetanake 2021