Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për rritjen e të hyrave vetanake për vitin 2021

2021/11/17 - 2:57

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për rritjen e të hyrave vetanake për vitin 2021