Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozim vendim për shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.01. Nr.6963/27.02.2015

2020/06/25 - 2:19

Forma e aplikacionit: Propozim vendim për shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.01. Nr.6963/27.02.2015