Republika e Kosoves

Kamenicë

Propozimet per dhenien e pronave komunale ne shfrytezim

2019/12/31 - 3:12

Forma e aplikacionit: Propozimet per dhenien e pronave komunale ne shfrytezim