Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje za Ekonomiju ,Finasije i Budzet

Nedžmedin Bisljimi- Odeljenje za Ekonomiju, Finansije i BudžetTel:044-163-112
Tel/Fix: 
03820047606
E-mail: 
nexhmedin.bislimi@rks-gov.net

Nedžmedin Bisljimi je rođen 17 aprila 1970 godine u Bukoviku. Osnovnu i srednju školu završio u Gnjilane.
Studije Bačelor završio na Univerzitetu „Kadri Zeka“ u Gnjilane, Ekonomski Fakultet smer Banke, Finansije i Knjigovodstvo.
On aktuelno je pri kraju Magistarskih Studija na smeru Banke, Finansije i Knjigovodstvo na Univerzitetu u Prištini.

Niz godina je uspešno vodio jedan privatan biznis u trgovinski sektor.

2018 godine je izabran Direktor za Ekonomiju, Finansije i Budžet u Opštini Kamenica.