Republika Kosovo

Kamenica

Kabinet

 

Šef Kabineta             
Meriton Ramabaja
email: meriton.ramabaja@rks-gov.net

Meriton Ramabaja je rođen 9 septembra 1988 godine u Gnjilane.
Studirao na Fakultetu za Upravljanje Biznisom i Marketingom na Univerzitetu “Izabela Hendriks” u gradu Bela Horizonte u Brazilu.
Tokom studija u isto vreme bio je angažovan i u raznim nacionalnim i međunarodnim kompanijama. Obavio funkciju rukovodioca kancelarije departmana za marketing „on lajn“ dve godine i kancelarije departmana dve godine.

Po povratku na Kosovu bio zaposlen u privatnom sektoru i angažovan uglavnom u departman za prodaju i marketing.

Od jula 2018 godine bio angažovan u odeljenje za kulturu, omladinu i sport, kao novi službenik. Aktuelno je šef kabineta Gradonačelnika Kamenice.