Republika Kosovo

Kamenica

Kancelarija za međunarodnu saradnju i Evropske integracije

Rukovodilac ,Zijadin Thaçi

03820047645

zijadin.thaci@rks-gov.net