Republika Kosovo

Kamenica

Kontakti

 

ODELJENJE

 

 

IME I PREZIME

 

EMAIL ADRESA

Br.tel.

Odeljenje Opšte Uprave Brikenë Ramabaja brikenaramabaja@g.mail.com

+383 44 799 230

 

Odeljenje za Ekonomiju, Finansije i Budžet Nexhmedin Bislimi nexhmedini1970@gmail.com

+383 44 163 112

Opštinsko Odeljenje Obrazovanja Ismete Thaqi ismete.th@hotmail.com

+383 44 314 833

Odeljenje za Kulturu, Omladinu i Sport Arianit Ibrahimi arianitibrahimi1987@gmail.com

+383 49 215 129

Odeljenje Zdravstva i Socijalne Zaštite Dritan Maliqi dritanmaliqi84@gmail.com

+038344276627

Odeljenje Ekonomskogi Razvoja i Dijasporu Majlinda Krasniqi majlindakrasniqi2@gmail.com

+383 43 509 999

Odeljenje Zaštite i Spašavanja Pajtesa Kryeziu pajtesakryeziu@hotmail.com

+383 44 223 898

Odeljenje Imovine, Katastra i Geodezije Krenare Mavriqi krenaremavriqi@gmail.com

+383 44431 781

Odeljenje Urbanizma i Prostornog Planiranja Arta Gashi gashi.artaa@gmail.com

+383 49 233 240

Odeljenje za Poljoprivredu Šumarstvo i Ruralni Razvoj Naim Arifi naimarifi06@hotmail.com

+383 44 230 938

Odeljenje za Javne Usluge, Sredinu i Inspekciju Ramadan Basha ramadan.basha@hotmail.com

+383 44 672 504