Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje za Kulturu, Omladinu i Sporta

Arianit Ibrahimi- Odeljenje za Kulturu, Omladinu i SportaTel: 045370655
Tel/Fix 03820047611
E-mailArianit.a.ibrahimi@rks-gov.net

Arianit Ibrahimi je rođen 22 decembra 1987. Osnovnu Školu završio u Kamenici dok srednju u Gnjilane.
Bačelor i Master Studije završio na Univerzitetu u Prištini, Fakultet Likovnih Umetnosti smer Piktura.

U periodu 2010 – 2017 radio kao Predavač Figurativne Kulture u osnovnoj  školi “Fan.S.Nolji” u Kamenici.

2018 je izabran Direktor za Kulturu, Omladinu i Sporta u Opštinu Kamenica.