Republika Kosovo

Kamenica

Gradonačelnik Kastrati u susret primio Izvršnog Direktora Asocijacije Opština Kosova Sazana Ibrahimi

2019/01/11 - 9:37

Direktor Asocijacije Opstina Kosova Sazan Ibrahimi, danas je u sklopu poseta Opštinama Kosova posetio Opštinu Kamenicu.

Direktora Ibrahimi je u suret primio Gradonačelnik Opštine Ćendron Kastrati, i razgovarali o zakonodavstvu koje se odnosi funkcionisanja lokalne samouprave.

Gradonačelnik Kastrati zajedno sa Direktorom Sazanom Ibrahimijem složili se da se preispituju mogućnosti i saradnja još više poveća.