Republika Kosovo

Kamenica

Inspekcija osuđuje markete u Kamenici zbog držanja proizvoda sa isteklim rokom

2020/01/17 - 3:25

Tokom terenskog rada, opštinska inspekcija pregledala je sva velika, srednja i mala markete  u opštini Kamenici.
Tokom inspekciske kontrolle   ovih marketa , sanitarni i veterinarski inspektor u  pet marketa u Kamenici uništili su  proizvode sa isteklim  rokom koji su bili u  vrednosti većoj od 200 evra i novčano su  kažnjen ti  marketi , gde vrednost novčane kazne iznosi 400 evra.
Opštinska inspekcija pozvala je sve markete da budu oprezni i  da ne drže neodređene proizvode koji mogu uništiti  zdravlje  potrošača.
Šef inspektorata u Kamenici Liridon Beciri rekao je da će ove godine Inspektorat biti vrlo aktivan.
“Takođe tokom ove godine Inspektorat će aktivno vršiti inspekciju svih preduzeća koja ne poštuju zakone i biće novčano kažnjena”, dodao je Beciri.