Republika Kosovo

Kamenica

Počelo sprovođenje projekta za učenje na albanskom i srpskom jeziku

2019/01/16 - 10:34

Danas u Opštini Kamenica počelo sprovođenje projekta za učenje albanskog i srpskog jezika. Ovaj projekat je podržan od Ambasade Velike Britanije na Kosovu.

Gradonačelnik Opštine Ćendron Kastrati rekao de je vrlo zadovoljan da se počelo ovim projektom jer po njemu učenjem jezika jedan drugog lakše će se komunicirati.

“Mlađim generacijama se trudimo da stvorimo uslove da bi oni mogli da sarađuju i između sebe zajedno razgovaraju, nezavisno da uče u sasvim podeljenim sistemima”, rekao on.

Dok, predstavnici organizacije IOM-a rekli da je inicijativa jako korisna za sve zainteresovane.

Dok, Zamenik Gradonačelnika Opštine Bojan Stamenković, koji ujedno je na ovom projektu trener, rekao zajedno sa trenerkom na albanskom jeziku Teutom Kastrati, trudiće se da ovaj kurs uspešno za sve učesnike sprovode.