Republika Kosovo

Kamenica

Podeljeno još nekoliko kultivatora u sklopu pređašnjeg projekta

2019/01/14 - 11:54

Zamenici Gradonačelnika Opštine Faton Jakupi i  Bojan Stamenković zajedno i Direktor za Poljoprivredu Šuamrstvo i Ruralni Razvoj Naim Arifi, su obavili podelu još nekoliko kultivatora u sklopu pređašnjeg projekta.

Zamenici Gradonačelnika Opštine Jakupi i  Stamenković rekli su da im je vrlo drago za  podršku koju Opština pruža poljoprivrednicima Kamenice.

Dok, Direktor OPŠRR-e Naim Arifi  rekao da je on zajedno sa osobljem odeljenja koju upravlja spremni da rade i pružaju podršku i praktične savete za sve za šta je njima potrebno.