Republika Kosovo

Kamenica

Policiska stanica Kosova u Kamenici predstavila godišnji izveštaj za 2019. godinu

2020/01/15 - 11:05

Policijska stanica Kosova   u Kamenici predstavila je danas svoj godišnji izveštaj o radu za 2019. godinu, pokazali su da je godina koja je ostala iza nas  bila uspešna godina za stanicu policije  u Kamenici .
Na ovom satanku bio  je prisutan  i presednik opstine Qendron Kastrati i koji je pre nego sto je  sumirao izveštaj  policije ,pohvalio komandira  policijske stanice u Kamenici Florim Klaici ,  posebno u javnoj bezbednosti,
Hvala vam na obavljenom poslu, Kamenica se ne razlikuje od drugih evropskih zemalja, nudeći mir i sigurnost svojim građanima,posebno mi je drago  što je povećan  svest   građana o nasilju u porodici i da ćemo se zajedno boriti protiv ove pojave u našem društvu “, rekao je
Kastrati je takođe istakao da je opština veoma zadovoljna radom policije i da građani zato veruju  u policiju i  poželeo  im je uspešnu  godinu..
Komadir policije u Kamenici  Florim Klaici se  zahvalio osoblju policije  na njihovom radu i posvećenosti u roku od godinu dana, kao i gradonačelniku Kastratiju na dobroj saradnji između ove dve  institucie.
Direktorka Kosovske policije za region Gnjilana Emina Mahmuti  opisala je rad policiske stanice u Kamenici kao jednu policisku stanicu najbolju u regionu .