Republika Kosovo

Kamenica

Poziv za program prakse za mlade

2019/01/21 - 11:48

Pozivamo sve mlade  biznise iz Istočnog Ekonomskog Regiona da se ovom pozivu odazivaju u programu prakse za mlade, koji će pomoći biznisima da za njihove biznise pronađu potrebne pripravnike iz oblasti agrobiznisa, posebno u preradi voća i povrća, preradi mleka, preradi mesa, preradi žitarica i klanica.

Projekat je finansiran od Evropske Zajednice, upravljano od Kancelarije Evropske Zajednice na Kosovu i sprovodi ga Opština Gnjilane kao glavna strana u saradnji sa opštinama: Kačanik, General Janković, Vitina, Štrpce, Parteš, Ranilug, Kamenica i Novo Brdo.  Svrha ove prakse je da uspešni praktikanti pronađu stalni posao. Praksa će biti plaćena i trajaće tri meseca. U ovaj program prakse bit ce uključeno najmanje 100 mladih ljudi, od kojih:30 na preradi voća i        povrća, 30 u preradi mleka, 15 u preradi mesa, 15 u preradi žitarica i 10 u klaonicama.Praktikanti bi trebali biti starosti između 18 i 30 godina. Prioritet će biti dat onima koji nemaju iskustva i koji u trenutku podnošenja prijave imaju izjavu o nezaposlenosti iz Zavoda za zapošljavanje. Takodje, prioritet će dobiti i oni koji završe stručnu poljoprivrednu školu i koji dolaze iz ruralnih područja

Zainteresovani kandidati se trebaju prijaviti na sledeći link:

ENG: https://goo.gl/forms/5JvD6bCdsQHmqGDA2
ALB: https://goo.gl/forms/RsIa1B5T7iGxhzxQ2
SRB: https://goo.gl/forms/SA5Z73oLhXLNWRGX2
   Period apliciranja: 21 Januar 2019- 21 Februar 2019