Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj

Naim Arifi- Odeljenje za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni Razvoj

Tel: 044-230-938
Tel.Fix:  03820047610
E-mail: naim.arifi@rks-gov.net

Naim Arifi je rođen 6 jula 1978 u Kamenicu.
Osnovnu Školu završio u Strezovce, dok srednju u Kamenicu.

Bačelor i Master Studije završio na koleđu “Gjilani-Gnjilane”.
U periodu 2004 – 2016 bio rukovodilac u građevinsko preduzeće “ Vëllezërit Arifi-Braća Arifi”.
Tokom 2016 i 2017 godine radio kao Asistent Ekonomije.
Osam godina bio administrator u KEK-a,i četiri godine kao menadžer.

2018 je izabran Direktor za Poljoprivredu, Šumarstvo i Ruralni razvoj u Kamenici.