Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje za Ekonomski Razvoj

Majlinda Krasnići –  Odeljenje za Ekonomski Razvoj

Tel: 043-509-999
Tel/Fix: 03820047607
E-mail: majlinda.krasniqi@rks-gov.net

Majlinda Krasnići je rođen 14. maja 1991. godine u Gnjilanu. Osnovnu  školu  završila  u Kamenici, dok je srednju školu “Mehmet Akif” u Prištini.On je zavrsila  Pravni  fakultet na Univerzitetu  u Prištini,  završila  master  studije na  istom fakultetu  U aprilu 2017. godine je položio pravosudni ispit. Majlinda ima  sertifikat -obuku od strane “razvoja trgovine”, “Upravljanje projektima za ruralni razvoj” (Nemačkoj ), “Mladi preduzetnici” (USAID), “Međunarodni standardi u prehrambenoj industriji”. Ona je takođe učestvovao u raznim izložbama u Švajcarskoj, Nemačkoj, Francuskoj i Holandiji.  2018g Izabrana  je za  direktor za ekonomski razvoj i dijasporu.

Zadaci i Odgovornosti Odeljenja

Koordinacija aktivnosti i radnji za izradu, sprovođenje i preispitivanje ORP-e ili drugih strategija na nivou Opštine

Koordincija u skladu sa Opštinskom strategijom  sa regionalnom i nacionalnom strategijom

Izrada nacrt politike u pružanju pomoći ekonomskom razvoju Opštine i biznisa

Koordinacija u izradi i sprovođenju akcionih planova ORP-e u sektorijalne strategije na nivou Opštine

Ohrabrenje i promocija proširenja biznisa i preduzetništva u Opštinu uglavnom malih i srednjih preduzeća

Pružanje i poticanje poboljšanja usluga Opštine nad biznisima

Ohrabrenje, podrška i upravljanje programima i projektima u podršci biznisima

Istraživanje po pitanju ekonomskog razvoja i biznisa u Opštinu

Mogućnost marketinga i promovisanja Opštine i njenog potencijala

Razvoj u paketu za podržavanje biznisa i investitora

Promovisanje biznijskih aktivnosti kroz organizovanje regionalnih sajmova, B2B i dr.

Proućavanje o mogućnostima za investicije u Opštinu kao i razvojni plan za promovisanje investicija i privućenje domaćih i stranih investitora;

Promovisati Opštinu kao jednu korisnu lokaciju za izvođenje biznisa

Razvija aktivnosti i neprekidne aktivnosti sa Dijasporom

Istražuje i evidentira broj građana Opštine koji žive u Dijaspori

Evidentira biznise koji ima ili razvija Dijaspora unutra i vani

Promoviše potencijal Opštine da bi dovodio investitore iz migracije

Obezbeduje usluge za potrebe migracije na viši nivo

Zasnivanje fondova za donacije iz migracije

Saradnja sa Opštinom i raznim zemljama od interesa za migraciju i migrante iz Opštine Kamenica.