Republika Kosovo

Kamenica

Odeljenje Urbanizma i Prostornog Planiranja

Arta Gaši- Odeljenje Urbanizma i Prostornog Planiranja

Tel: 044-807-494
Tel/Fix: 03820047609
E-mail: arta.r.gashi@rks-gov.net

Arta Gaši rodena je 24 avgusta 1989 godine.
Osnovnu i srednju školu završila u Kamenici. Nivo bačelor studija završila na Prištinskom Univerzitetu, Građevinski i Arhitektonski Fakultet – smer Arhitekture (2008-2013) i na završetku je diplomskog rada na nivou Master na istom fakultetu.

Nakon završetka studija na nivou master u periodu novembar 2014 – februar 2015 od austrijske vlade nagrađena stipendijom“Stipendien der Stipendienstiftung der Republik Österreich, Stiftung Undergraduates, Graduates Postgraduates” i tokom jednog semestra završila istraživanje u TU Ëien  – Departman Urbanog Planiranja i Regionalnog Razvoja.

Ima iskustvo na polju urbanog planiranja i za period 2015-2017 bila deo osoblja ahitekata u Kancelariji Urbanog Regerisanja u Opštini Priština i posle je angažovana u Sektor Strateškog Planiranja, odnosno na projektu Zonalnih Mapa.
Tokom 2017 i kao arhitekta radila u kompaniji TOK Services koja obavlja usluge na polju arhitekture na američkom tržištu nakon toga smeštena u Ameriku da bi nastavila profesionalni život.

2018 godine je izabrana za Direktora Urbanizma i Prostornog Planiranja.