Republika e Kosoves

Kamenicë

Albert Sermaxhaj

Albert Sermaxhaj është i lindur më 14 prill 1984. Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në fshatin Hogosht, Komuna e Kamenicës.
Studimet Bachelor i ka përfunduar në Fakultetin Juridik, në kuadër të Universitetit të Prishtinës (UP).

Që nga viti 2014 është zgjedhur kryetar i degës së NISMA Socialdemokrate në Kamenicë, anëtar i Këshillit Kombëtar të NISMA Socialdemokrate si dhe anëtar i kryesisë qendrore të NISMA Socialdemokrate në Prishtinë.

Në vitin 2017, është emëruar Këshilltar i jashtëm në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë (MTI).
Më 22 Dhjetor 2017 është zgjedhur Asambleist në radhët e NISMA-s në Kuvendin Komunal të Komunës së Kamenicës.
Ndërsa, që nga 20 Shkurt 2019 është zgjedhur Kryesues i Kuvendit Komunal në Komunën e Kamenicës.

 

Mustafë Vranja
Asistent i Kryesuesit të Kuvendit Komunal – Kamenicë
 
Nr.tel: 044/655-691
E-mail: mustafvranja@hotmail.com
mustafe.vranja@rks-gov.net
 
Mustafë Vranja, është i lindur më 12 Tetor 1992.
Shkollën fillore dhe të mesme i përfundoi në fshatin Hogosht, Komuna e Kamenicës.
Studimet Bachelor i ka filluar më 2016, në Ekonomik, drejtimi Banka, Financa dhe Kontabilitet, në Universitetin e Prishtinës (UP), dega në Gjilan.
 
Në vitin 2013 ka qenë themelues i degës së NISMA-s për Kosovën në Kamenicë, ndërsa aktualisht është anëtar i kryesisë së NISMA SOCIALDEMOKRATE, dega në Kamenicë.
Përgjatë viteve 2014-2018, ka ushtruar funksionin e kryetarit të rinisë, dega në Kamenicë.
Nga viti 2015 deri në vitin 2016, ka qenë anëtar i kryesisë së Klubit KF.KIKA nga Hogoshti.
Pastaj, nga viti 2016 deri në vitin 2018, ka ushtruar funksionin e Drejtor i Stadiumit.
Nga viti 2018 e tutje ka ushtruar funksionin e Drejtorit Teknik, në klubin KF.KIKA nga Hogoshti.
Ndërsa, që nga data: 21 Korrik 2019, është emëruar si asistent administrativ i Kryesuesit të Kuvendit Komunal të Kamenicës.