Republika e Kosoves

Kamenicë

Kadri Rahimaj

Kryetar i Komunës së Kamenicës

Kadri Rahimaj u lind në gusht të vitit 1991 në Kopernicë të Komunës së Dardanës, ku edhe jeton.

Shkollën fillore e kreu në vendlindje kurse atë të mesme në Gjilan. Studimet universitare i përfundoi në drejtimin Banka, Financa dhe Kontabilitet në Fakultetin Ekonomik, Universiteti i Prishtinës, ndërsa ato pasdiplomike në Universitetin e Evropës Juglindore, në të njejtin drejtim.

Gjatë viteve 2016-2019 ka qenë i angazhuar si profesionist i ekonomisë në kuadër të projektit RESI që është implementuar nga organizata CARE dhe financuar nga Agjencioni Austriak për zhvillim ADA. Nga viti 2019 punoi si drejtor Financiar në kompaninë Resort Planet në Gjilan. Ështe themelues i kompanisë ZING.

Ka të përfunduara trajnimet si ‘Financial Management for Micro Enterprises, European Bank (2021)’, ‘Hartimi dhe menaxhimi i projekteve të BE-së, ATC Center (2021)’ dhe ‘Menaxhimi i cikleve të Projektit, Competentia Private Business School, Austri (2019)’.

Qëllimi i angazhimit politik është synimi për të ndikuar në përmirësimin e mirëqenies së qytetarëve. Rinia në njërën anë dhe gratë në anën tjetër janë dy pikënisjet për zhvillim të barabartë si në shoqëri ashtu edhe në ekonomi.