Republika e Kosoves

Kamenicë

Thirrje për Mbledhje të Jashtëzakonshme për Kuvend Komunal

2019/02/08 - 2:36

Forma e aplikacionit: Thirrje për Mbledhje të Jashtëzakonshme për Kuvend Komunal