Republika e Kosovës
Republika e Kosoves

Kamenicë

Thirrje për mbajtjen e mbledhjes inauguruse të Kuvendit Komunal

2021/11/25 - 3:18

Forma e aplikacionit: Thirrje për mbajtjen e mbledhjes inauguruse të Kuvendit Komunal