Republika e Kosoves

Kamenicë

Thirrje për mbajtjen e mbledhjes së tretë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa

2022/05/17 - 9:23

Forma e aplikacionit: Thirrje për mbajtjen e mbledhjes së tretë të rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa