Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim lidhur me shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020

2022/01/10 - 9:01

Forma e aplikacionit: Vendim lidhur me shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.02.Nr.19870 i datës 10.09.2020