Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim lidhur me shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.02.Nr.26937 i datës 30.08.2019 për riorganizimin e arsimit

2021/12/30 - 9:23

Forma e aplikacionit: Vendim lidhur me shfuqizimin e pjesërishëm të vendimit Sh.02.Nr.26937 i datës 30.08.2019 për riorganizimin e arsimit