Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim mbi listën përzgjedhëse për zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit Konsultativ për Persona me Nevoja të Veçanta

2021/06/08 - 3:49

Forma e aplikacionit: Vendim mbi listën përzgjedhëse për zgjedhjen e anëtarëve të Komitetit Konsultativ për Persona me Nevoja të Veçanta