Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për dhënien e pronës së palujtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë me negocim

2021/06/08 - 1:33

Forma e aplikacionit: Vendim për dhënien e pronës së palujtshme të komunës në shfrytëzim afatgjatë me negocim