Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit bazë Sh.01, Nr.31169/d.t. 31.12.2020 për caktimin e lokacionit për Stacionin Policor në Muçiverc

2021/06/08 - 1:38

Forma e aplikacionit: Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit bazë Sh.01, Nr.31169/d.t. 31.12.2020 për caktimin e lokacionit për Stacionin Policor në Muçiverc