Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për plotësim ndryshimin bazë Sh.01 Nr.7166/11.03.2022 dhe plotësim ndryshim Sh.01 Nr.10752 i datës 05.04.2022

2022/08/03 - 1:06

Forma e aplikacionit: Vendim për plotësim ndryshimin bazë Sh.01 Nr.7166/11.03.2022 dhe plotësim ndryshim Sh.01 Nr.10752 i datës 05.04.2022