Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim për plotësim ndryshimin e vendimit bazë Sh.01 Nr.6595/08.03.2022

2022/11/25 - 9:16

Forma e aplikacionit: Vendim për plotësim ndryshimin e vendimit bazë Sh.01 Nr.6595/08.03.2022