Republika e Kosoves

Kamenicë

Vendim per shpalljen emergjente per shkak te mungeses se ujit te pijshem ne Kamenice

2019/09/05 - 2:21

Forma e aplikacionit: Vendim per shpalljen emergjente per shkak te mungeses se ujit te pijshem ne Kamenice