Republika e Kosoves

Kamenicë

Zyra e Përfaqësimeve

Zyra  e përfaqësimit ligjor  të komunës

Shevqet  Rexha, 044244195