Republika e Kosoves

Klinë

BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) – Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë për periudhen Janar – Dhjetor 2019

2020/12/28 - 2:37

Forma e aplikacionit: BAROMETRI I PROKURIMIT PUBLIK (X-INDEX) – Njësia matëse e prokurimit publik në Kosovë për periudhen Janar – Dhjetor 2019