Republika e Kosoves

Klinë

DRAFT-STRATEGJIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL PËR KOMUNËN E KLINËS 2022-2027

2022/05/13 - 7:46

Forma e aplikacionit: DRAFT-STRATEGJIA E ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL PËR KOMUNËN E KLINËS 2022-2027