Republika e Kosoves

Klinë

Detajet e Tenderit

Asfaltimi i rruges Afrim Haliti në Jashanicë- faza dyte
634-23-13052-5-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
22-11-2023
Data e mbylljes së tenderit:
04-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-11-22T01:03:00
Vlera e kontratës:
20000 EUR
Lloji i kontratës:
Works
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Asfaltimi i rruges Afrim Haliti në Jashanicë- faza dyte 20000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
Grup i Operatorëve Ekonomik ASFALT GROUP SH.P.K.; ,,Benita Company Sh.p.k. Asfaltimi i rruges Afrim Haliti në Jashanicë- faza dyte 20000 EUR