Republika e Kosoves

Klinë

Detajet e Tenderit

Furnizim, montim me xhenerator ne shkolla
634-23-13690-1-2-1
N/A
N/A €
Data e publikimit të tenderit:
07-12-2023
Data e mbylljes së tenderit:
18-12-2023
Kriteri i dhënies:
Tenderi i pergjegjshem me cmimin me te lire
Vlera e parashikuar:
2023-12-07T01:04:00
Vlera e kontratës:
29000 EUR
Lloji i kontratës:
Goods and supplies
Procedura:
Open
Lots:
Lot name: Cmimi:
Furnizim, montim me xhenerator ne shkolla 29000 EUR
Ofertat:
Operatori ekonomik Lot name Cmimi
ROA Consulting SH.P.K. Furnizim, montim me xhenerator ne shkolla 28950 EUR
"eor group " SH.P.K. Furnizim, montim me xhenerator ne shkolla 25650 EUR