Republika e Kosoves

Klinë

Ekstrakt – Procesverbal nga Takimi i ll-të i Kryetarit të Komunës me qytetarë , mbajtur me datë 18.12.2018

2019/01/09 - 4:33

Forma e aplikacionit: Ekstrakt – Procesverbal nga Takimi i ll-të i Kryetarit të Komunës me qytetarë , mbajtur me datë 18.12.2018