Republika e Kosoves

Klinë

Konkurs – Mjek i prakses se përgjithshme (2 Ekzekutues) në kohë të caktuar 1 vjeçare dhe Stomatolog (1 Ekzekutues) në kohë të pacaktuar

2018/07/11 - 10:25

Forma e aplikacionit: Konkurs – Mjek i prakses se përgjithshme (2 Ekzekutues) në kohë të caktuar 1 vjeçare dhe Stomatolog (1 Ekzekutues) në kohë të pacaktuar