Republika e Kosoves

Klinë

KONTRATA – FURNIZIM ME DRU PËR NGROHJE TË SHKOLLVA QKMF, QMF, AMF DHE NJESIVE TJERA VARTËS TË KOMUNËS

2023/09/14 - 11:34

Forma e aplikacionit: KONTRATA – FURNIZIM ME DRU PËR NGROHJE TË SHKOLLVA QKMF, QMF, AMF DHE NJESIVE TJERA VARTËS TË KOMUNËS