Republika e Kosoves

Klinë

KONTRATA – NDËRTIMI I TROTUARIT ME NDRIÇIM NË FSHATIN SHTUPEL DHE NDËRTIMIM I RRUGËVE NË FSHATIN BUDISALC

2023/09/17 - 2:35

Forma e aplikacionit: KONTRATA – NDËRTIMI I TROTUARIT ME NDRIÇIM NË FSHATIN SHTUPEL DHE NDËRTIMIM I RRUGËVE NË FSHATIN BUDISALC