Republika e Kosoves

Klinë

KONTRATA – PASTRIM DHE RIPARIM I KANALIT PËR KULLIMIN E UJRAVE ATMOSFERIK NGA RESHJET NE ZAJM

2021/10/08 - 8:48

Forma e aplikacionit: KONTRATA – PASTRIM DHE RIPARIM I KANALIT PËR KULLIMIN E UJRAVE ATMOSFERIK NGA RESHJET NE ZAJM