Republika e Kosoves

Klinë

KONTRATA – PUNË SHTESË NE PROJEKTIN ASFALTIM I RRUGËVE NE RIXHEVË, ZABERGJË, GLLAREVË DHE STAPANICË

2021/10/11 - 5:05

Forma e aplikacionit: KONTRATA – PUNË SHTESË NE PROJEKTIN ASFALTIM I RRUGËVE NE RIXHEVË, ZABERGJË, GLLAREVË DHE STAPANICË